پارگی منیسک چیست؟

۸ تمرین برای درمان پارگی منیسک پس از تایید پزشک خود برای شروع ورزش، برخی از این تمرینات را برای افزایش قدرت و ثبات خود پس از پارگی مینیسک امتحان کنید. ۱_ تنظیم عضلات چهار سر ران تنظیم عضلات چهارسر ران یک تمرین ایزومتریک برای تقویت عضلات جلویی ران است.مراحل: روی زمین بنشینید و پاهایتان […]