همه چیز درباره کپسولیت چسبنده (شانه یخ زده)

کپسولیت چسبنده ی اولیه ی شانه، یک محدودیت پیشرونده دردناک اما خود محدودشونده در حرکات فعال و غیرفعال شانه می باشد. شروع بیماری موذیانه است و طی چندین مرحله، معمولا ً طی دوره ۱ تا ۲ سال پیشرفت می کند. این مراحل شامل: مرحله دردناک فاز انجماد یا چسبندگی مرحله ذوب شدن یا بهبود کپسولیت […]