ورزش تنگی کانال مچ دست

تنگی کانال مچ دست چیست؟

تنگی کانال مچ دست

تنگی کانال مچ دست (Carpal Tunnel Syndrome – CTS) یک شرایط پزشکی است که در اثر فشار بیش از حد به عصب مدیان در مچ دست ایجاد می‌شود. عصب مدیان از طریق یک مسیر باریک به نام کانال کارپال که از استخوان‌ها و رباط‌ها در مچ دست تشکیل شده است، عبور می‌کند. وقتی این کانال […]