درمان لیزری دیسک کمر

درمان لیزری دیسک کمر

همانطور که در جریان هستید ستون فقرات انسان از تعدادی مهره تشکیل شده است. به صورت دقیق تر در ستون فقرات ما ۲۴ مهره متحرک وجود دارد که ما بین این مهره ها مایعی غضروفی ژنتیکی به نام دیسک وجود دارد. مهره هایی در ستون فقرات وجود دارند در سه بخش قرار می گیرند. هفت […]