ارتوپدی چیست

متخصص مفاصل کیست؟ 

متخصص مفاصل کیست؟

متخصص مفاصل ، پزشک متخصصی است که در تشخیص و درمان بیماری‌های مفصلی، اعصاب و عضلاتی مانند آرتروز، روماتوئید آرتریت، تشخیص افتراقی درد مفاصل و غیره تخصص دارد.