بهترین متخصص کمر

بهترین متخصص کمر و ستون فقرات

بهترین متخصص کمر و ستون فقرات

بهترین متخصص کمر یا جراح کمر، پزشکی است که در تشخیص و درمان بیماری های کمر و ستون فقرات تخصص دارد، از جمله کمر درد، فشار عصبی ، دیسک گردن و کمر فعالیت دارد.