تنگی کانال مچ دست

علائم تنگی کانال مچ دست علائم بالینی متنوع  واز فرد به فرد متغیراست. تنگی کانال مچ دست اغلب با درگیری حسی در سه و نیم انگشت خارجی  دست به صورت سوزش ،گزگز،سوزن سوزن شدن، خواب رفتگی و بی حسی (حس تورمی که بیمار بیان می کند) شروع می شود. این علایم، ابتدا در شب هاست […]

درمان های تنگی کانال مچ دست

مچ بندطبی آتل دار در وضعیتی که مچ خم نباشد، ممکن است در کوتاه مدت از وضعیتی که مچ دست دو درجه  خم رو به بالا باشد ،اثر بیشتری داشته باشد. استفاده تمام وقت از مچ بند در صورت تحمل بیمار، نسبت به استفاده فقط در شب ها ،منجر به بهبود علائم می شود(استفاده تمام […]