فیبرومیالژی

علت فیبرومیالژی علل مشخصی برای فیبرومیالژیا مشخص نشده است. شواهد موجود دلالت برحساسیت  سیستم عصبی مرکزی و محیطی  به عنوان علت اصلی درد وسایر علایم عصبی اصلی فیبرومیالژیا دارد. ممکن است ژنتیک نقش داشته باشد، همان طور که افراد با ژنوتیپ خاص به احتمال زیاد به درد مزمن مبتلا می شوند و حساسیت به درد […]