بیماری نقرس چیست و درمان آن با طب فیزیکی

درمان بیماری نقرس

عوامل زیادی در بروز نقرس نقش ایفا می کنند. برخی از عوامل ایجاد کننده این آرتروز التهابی به سبک زندگی فرد وابسته هستند؛ به عنوان مثال مصرف زیاد غذاهای دریایی و گوشت می‌تواند به مرور زمان سبب ایجاد نقرس در پا شود؛ زیرا در اثر تجزیه پروتئین های غذاهای گوشتی اسید اوریک به مقدار زیاد […]