درمان دستی ستون فقرات

درمان دستی ستون فقرات چیست؟ درمان دستی اصطلاحی است که برای توصیف درمان فیزیوتراپی دستی استفاده می شود. این سنگ بنای توانبخشی است و سال‌هاست که توسط فیزیوتراپی برای تسریع و بهینه‌سازی بهبودی پس از آسیب استفاده می‌شود. آزادسازی بافت نرم تکنیک های انرژی عضلانی دستکاری – اعمال نفوذ درمان دستی یا دستکاری ستون فقرات […]