دزمان سندروم مچ پا

روش های طب فیزیکی برای درمان سندروم تونل تارسال مچ پا

روش های طب فیزیکی برای درمان سندروم تونل تارسال مچ پا

سندروم تونل تارسال مچ پا یکی از مشکلات نادر اما دردناک مربوط به کف پا است که در این سندروم کف پا و مچ داخلی پا به علت کشش و فشار وارد بر عصب درشت نی درگیر می شوند. عصب تیبیال خلفی یا عصب درشت نی از درون این تونل عبور می کند؛ این تونل […]