فیزیوتراپی برای درمان انواع آسیب های مچ پا مناسب است؟

مچ پا

آناتومی مفصل مچ پا یک مفصل لولا است که بین درشت نی و نازک نی تشکیل شده و به پا اجازه می دهد تا به سمت بالا و به سمت پایین خم شود. مفصل همچنین امکان چرخش کمی را فراهم می کند. دو استخوان پا، تالوس و پاشنه (استخوان پاشنه) به هم متصل می شوند […]