درمان کامل سرگیجه با فیزیوتراپی !

سرگیجه

آیا فیزیوتراپی می تواند به درمان سرگیجه کمک کند؟ هنگامی که مردم به فیزیوتراپی فکر می کنند، اولین چیزی که احتمالاً به ذهن خطور می کند، درمان مبتنی بر ورزش و درمان دستی برای آسیب ها است. با این حال، آیا می دانید که فیزیوتراپیست سرگیجه را درمان می کند؟دانستن اینکه فیزیوتراپیست ها این نوع […]