ناهمواری شانه ها

علت ناهمواری شانه ها می تواند شامل موارد زیر باشد: وضعیت بدن ساختارهای عضلانی و اسکلتی به دلیل عادات وضعیتی خاص می توانند به اشکال نادرستی تبدیل شوند. اگر یک فرد وضعیت بدنی نامناسبی داشته باشد، شانه‌های او ناهموار می‌شوند، زیرا برخی از عضلات سفت می‌شوند و برخی دیگر ضعیف می‌شوند. یک مثال وضعیت شانه گرد […]