قوز کمر

اگر قوز دار هستید، ممکن است قوز، برآمدگی یا گرد شدن قابل توجهی داشته باشید که وقتی کسی شما را از پهلو می بیند قابل مشاهده است. شانه گرد یک عارضه جانبی رایج برای قوز پشت است. اگر هایپرکیفوز درمان نشود، کارهای عادی مانند حمام کردن، بلند شدن از صندلی، خم شدن یا راه رفتن ممکن است […]