علائم ضربه مغزی

علائم خطرناک بعد از ضربه به سر چیست؟

آسیب سر به هر نوع آسیبی به مغز، جمجمه یا پوست سر گفته می شود. این می تواند از یک ضربه خفیف یا کبودی تا یک آسیب مغزی ضربه ای متغیر باشد. آسیب های شایع سر شامل ضربه مغزی، شکستگی جمجمه و زخم های پوست سر است. بسته به اینکه چه چیزی باعث آسیب سر شما شده و […]