درمان غیر جراحی تنگی کانال نخاع

تنگی کانال نخاع

تنگی کانال نخاع به چه علت بروز می کند؟ بروز این عارضه در افراد ممکن است که دلایل مختلفی داشته باشد. در ادامه به برخی مواردی که تنگی کانال نخاع را در افراد به وجود می آورند اشاره می کنیم: کهولت سن: با فزایش سن افراد و بافت هایی که ستون فقرات و مهره ها […]