درد مفصل ساکروایلیاک یا مفصل خاجی خاصره

درد مفصل ساکروایلیاک یا مفصل خاجی خاصره

اهمیت مفاصل ساکروایلیاک اهمیت این مفاصل ساکروایلیاک در این است که اختلال انها میتواند دردی مشابه درد سیاتیک ایجاد کند  یا باعث درد در ناحیه باسن و لگن گردد.این مفاصل معمولا در معاینه پزشکی مورد توجه قرار نمیگیرند در حالی که علت بسیاری از دردهای ناحیه لگن و باسن اختلال عملکرد مفاصل ساکروایلیاک میباشد.اختلال عملکرد […]

درد سیاتیک چیست

درد سیاتیک چیست

عصب سیاتیک چیست در واقع عصب سیاتیک از بهم پیوستن ریشه های عصبی کمر L4 L5 وS1 ایجاد میگردد که این ریشه های عصب در هم تندیده شده و تشکیل شبکه عصبی در ناحیه کمر و باسن داده و سپس به شکل طناب تنومند دراورده که این همان عصب سیاتیک است گه از ناحیه از […]

نقش فیزیوتراپی در جراحی تعویض مفصل

تعویض مفصل

فیزیوتراپی تعویض مفصل شامل چه مواردی است؟ فیزیوتراپی یک فرآیند توانبخشی است که در آن تحرک به تدریج به مفصل و عضله پس از جراحی تعویض مفصل بازیابی می شود. شدت تمرینات فیزیوتراپی درست از روز اول پس از عمل تا بهبودی کامل بیمار به آرامی افزایش می یابد. اساساً شامل برخی تمرینات برای تمرین […]

درمان سندرم گردن پیامکی

درمان سندرم گردن پیامکی

درمان گردن درد پشت سیستم هر سی دقیقه تا چهل و پنج دقیقه که پشت سیستم هستید بلند شید چند قدمی راه برید استراحتی به گردن دهید چند حرکت کششی انجام دهید سپس به ادامه کار برگردید همیشه حواستان باشد که از خم کردن گردن به سمت پایین به مدت طولانی خودداری کنید اگر در […]