تغذیه ورزشی

اهمیت تغذیه ورزشی مصرف متعادل غذا و نوشیدنی برای همه مهم است و کسانی که فعالانه در ورزش شرکت می کنند باید بدانند که می تواند بر عملکرد نیز تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، ورزشکاران ممکن است به کالری بیشتری نسبت به افراد معمولی نیاز داشته باشند یا افرادی که برای مسابقات بدنسازی تمرین می کنند […]