توانبخشی

هر نوع توانبخشی ، هدف منحصر به فردی را در کمک به افراد برای رسیدن به بهبودی کامل انجام می دهد، اما همه آنها در هدف نهایی کمک به بیمار برای بازگشت به یک سبک زندگی سالم و فعال مشترک هستند. درمان توانبخشی می تواند برای درمان طیف وسیعی از آسیب ها یا شرایط استفاده […]