ورزش بعد از عمل عصب دست

این تمرینات را می توان به تنهایی، در خانه، پس از جراحی عصب دست انجام داد. بلافاصله شروع کنید، لطفاً تمرینات را حداقل ۵ بار در روز ۱۰ مرتبه تکرار (حداقل) انجام دهید. برای انجام این تمرینات نیازی به برداشتن آتل (یا گچ) نیست (مگر اینکه به تشخیص دکتر خطرناک باشد). اگر نمی توانید به […]