ورزش برای قوس کمر

حرکات اصلاحی گودی کمر

درمان لیزری تنگی کانال نخاع

پشت هر کس درجاتی از قوس کمر یا انحنا را دارد. ستون فقرات شما به آرامی به سمت داخل در ناحیه گردن (گردن) و ناحیه کمر (کمر) خمیده است. “قوس دادن به کمر” به اغراق کردن انحنای طبیعی آن با فشار دادن قفسه سینه و شکم به جلو و پایین بدن به بیرون اشاره دارد. این می […]