حرکات اصلاحی گودی کمر

درمان لیزری تنگی کانال نخاع

قوس دادن کمر این ایده خوبی نیست که عمداً کمر خود را برای مدت طولانی قوس دهید. در دراز مدت می تواند باعث از دست دادن عضلات و درد شود. قوس کمر به مرور زمان عضلات پشت و ساق پا را کوتاه و سفت می کند. با این اوصاف، قوس دادن کوتاه کمرتان – برای مثال در حین […]