ورزش شانه یخ زده

تمرینات شانه یخ زده – کششی و تقویتی

تمرینات شانه یخ زده

این تمرینات شانه یخ رده به افزایش تحرک شما کمک می کند.شانه یخ زده (همچنین به عنوان کپسولیت چسبنده شناخته می شود) وضعیتی است که در آن شانه سفت، دردناک و دارای حرکت محدود در همه جهات است. تمرینات شانه منجمد معمولا سنگ بنای درمان شانه یخ زده هستند. همیشه قبل از انجام تمرینات شانه […]