کشیدگی عضله ران

درمان کشیدگی کشاله ران

کشیدگی کشاله ران چیست؟ کشیدگی کشاله ران (یا کشیدگی عضله کشاله ران) به پارگی یکی از ماهیچه های داخل ران گفته می شود. فیزیوتراپی برای درمان کشیدگی کشاله ران مهم است. علائم و نشانه های آن چیست؟ تمام کشیدگی های کشاله ران باعث درد در قسمت داخلی ران می شوند. سایر علائم و نشانه ها می تواند […]