درمان قطعی کیست گانگلیون

کیست گانگلیون چیست؟ کیست های گانگلیونی کیسه های مایعی هستند که در اطراف مفاصل و غلاف تاندون در نتیجه تحریک یا ضربه مفصل یا تاندون ایجاد می شوند. آنها معمولاً بیضی یا گرد هستند و ممکن است نرم یا سفت باشند. از آنجایی که اغلب در مناطقی که مفصل یا تاندون به طور طبیعی از جای خود […]