بیماری پارکینسون

اثر فیزیوتراپی در بیماری پارکینسون

درمان کمردرد با ورزش

اهداف کلیدی فیزیوتراپی در بیماری پارکینسون عبارتند از: حفظ و بهبود توانایی عملکردی و استقلال فردی برای اصلاح و بهبود وضعیت و تعادل جهت به حداقل رساندن خطر سقوط افراد ارزیابی و مدیریت فیزیوتراپی بر بهبود ظرفیت فیزیکی و کیفیت حرکت در زندگی روزمره از طریق آموزش راه رفتن و انتقال، آموزش تعادل و زمین […]

پارکینسون چیست؟

بیماری پارکینسون دومین اختلال حرکتی شایع است که در یک تا سه درصد از جمعیت دیده می شود. این اختلال پیچیده که تصور می شود در اکثر خانواده ها چند عاملی است، احتمالاً ناشی از تأثیر متقابل عوامل ژنتیکی و محیطی است. برخی از افراد ممکن است اولین افرادی باشند که در خانواده خود به […]