بهترین فوق تخصص زانو در تهران

درمان زانو درد

مینیسک زانو چیست مینیسکها که بافت غصروفی میباشند که بر روی سطح فوقانی  استخوان ساق  در داخل مفصل زانو قرار گرفته اندکاد انها مانند کمک فنر جذب شوک و نیروهایی است که به زانو وارد میشوند سپس فشار به طور مساوی در سطح زیرین خود منتقل میکنند علاوه بر این مفصل زانو توسط عضله اطراف […]

تاندون آشیل در کودکان

التهاب تاندون آشیل التهاب تاندون آشیل اغلب می تواند در نتیجه تغییرات شدید در فعالیت رخ دهد. تاندون آشیل که وظیفه اتصال دو ماهیچه ساق پا به استخوان پاشنه را بر عهده دارد، در هنگام دویدن یا راه رفتن به جلو بردن بدن نیز کمک می کند. هنگامی که ملتهب می شود، می تواند منجر […]