تاندون آشیل

بهترین فوق تخصص زانو در تهران

درمان زانو درد

زانو  بزرگترین مفصل و یکی از  پیچیده ترین مفاصل  انسان است که تحمل وزن  بدن را هنگام راه رفتن یا ایستادن  بر عهده دارد . چون فشار زیادی را در طول عمر تحمل میکند بیشتر مستعد اسیب و همچنین تغییراتی تخریبی نظیر آرتروز میباشد.اناتومی زانو به گونه ای است که بتواند این مفصل را در […]

تاندون آشیل در کودکان

تاندون آشیل در امتداد پشت ساق پا قرار می گیرد تا ماهیچه های ساق پا را به استخوان پاشنه متصل کند. هنگامی که ملتهب می شود، این بیماری به عنوان تاندونیت آشیل شناخته می شود. این یک وضعیت نسبتاً رایج است که معمولاً در اثر استفاده بیش از حد ایجاد می شود. اگرچه اغلب در […]