درمان لیزری تنگی کانال نخاع

درمان لیزری تنگی کانال نخاع

عارضه تنگی کانال نخاع چیست؟ یکی از انواع بیماری هایی است که در قسمت ستون فقرات ایجاد می شود و تنگی کانال نخاع در قسمت گردنی با درد شدیدی در ناحیه بازو و گردن همراه است. در ستون فقرات کانالی برای عبور نخاع وجود دارد. این کانال ممکن است به دلایل متعددی تنگ و باریک […]