درمان لیزری کانال نخاع

درمان لیزری تنگی کانال نخاع

درمان لیزری تنگی کانال نخاع

تنگی کانال نخاع یکی از بیماری هایی است که معمولا به دلیل کهولت سن و موارد دیگر در قسمت ستون فقرات ایجاد می شود و عوارض متعددی را به همراه دارد. تنگی کانال نخاع با روش های مختلفی درمان می شود. یکی از راه های درمان تنگی کانال نخاعی، استفاده از لیزر پرتوان است. در […]