درمان پارکینسون

اثر فیزیوتراپی بر پارکینسون

درمان کمردرد با ورزش

ارزیابی و مدیریت فیزیوتراپی بر بهبود ظرفیت فیزیکی و کیفیت حرکت در زندگی روزمره از طریق آموزش راه رفتن و انتقال، آموزش تعادل و زمین خوردن، و تمرین فعالیت های دستی (مانند رسیدن و گرفتن) تمرکز دارد. مسائل دیگری مانند درد، عملکرد تنفسی و شبکه های پشتیبانی ممکن است نیاز به توجه داشته باشند. با […]

پارکینسون چیست؟

بیماری پارکینسون دومین اختلال حرکتی شایع است که در یک تا سه درصد از جمعیت دیده می شود. این اختلال پیچیده که تصور می شود در اکثر خانواده ها چند عاملی است، احتمالاً ناشی از تأثیر متقابل عوامل ژنتیکی و محیطی است. برخی از افراد ممکن است اولین افرادی باشند که در خانواده خود به […]